PORADNIK

Ukończenie kursu instruktora sportu ,  instruktora rekreacji ruchowej , instruktora sportu osób niepełnosprawnych  to zdobycie zawodu umożliwiające podjęcie pracy zawodowej i zarobkowej . Posiadanie uprawnień szkoleniowych upoważnia podjęcie pracy zwłaszcza w klubach sportowych , szkołach / zajęcia pozalekcyjne, klasy sportowe/, klubach osiedlowych, centrach sportowo-rekreacyjnych, kompleksach sportowych ORLIK Ukończenie kursu daje także możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie uzyskanych uprawnień. Kończąc kursy  prowadzone przez biuro BUSH otrzymacie państwo legitymacje instruktora , a następnie kolejno Trenera Sportu Kl II .

Legitymacje instruktora i trenera  wydawane są przez Pomorskie Centrum Szkolenia Sportowego . Tak nadane uprawnienia pozwalają na wykonywanie zawodu szkoleniowca.

Aby uzyskać TYTUŁ INSTRUKTORA SPORTU należy : ukończyć CZĘŚĆ OGÓLNA – metoda e”learning i ukończyć CZEŚĆ SPECJALISTYCZNĄ – ilość godzin zależy od programów i waha się od 60-tu do 110-ciu godz / weekendy /

Aby uczestniczyć w kursie trenerskim należy ukończyć kurs instruktora w danej dyscyplinie sportowej .

Z części ogólnej kursów instruktora   mogą być zwolnione osoby , które : ukończyły uczelnie sportowe  wydział wychowanie fizyczne, Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego , pokrewne uczelnie sportowe, a także instruktorzy , trenerzy innych specjalności ,absolwenci studiów podyplomowych  typu wychowanie fizyczne / 3 semestry /kończone przez nauczycieli o innych specjalizacjach

ZAPRASZAM DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI NA KURSACH BIURA BUSH.  Pytania w innych niewyjaśnionych sprawach proszę kierować e mailem na adres sportinstruktor@onet.pl                                                                                                         Kontakt telefoniczny; 503 333 195 KRZYSZTOF ENGLANDER