Ukończenie kursu instruktora sportu ,  instruktora Osób Niepełnosprawnych to zdobycie zawodu umożliwiające podjęcie pracy zawodowej i zarobkowej . Posiadanie uprawnień szkoleniowych upoważnia podjęcie pracy zwłaszcza w klubach sportowych , szkołach / zajęcia pozalekcyjne, klasy sportowe/, klubach osiedlowych, centrach sportowo-rekreacyjnych, kompleksach sportowych ORLIK Ukończenie kursu daje także możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie uzyskanych uprawnień. Kończąc kursy  prowadzone przez biuro BUSH otrzymacie państwo legitymacje instruktora sportu lub legitymacje instruktora Osób Niepełnosprawnych

Legitymacje instruktora  wydawane są przez Pomorskie Centrum Szkolenia Sportowego . Tak nadane uprawnienia pozwalają na wykonywanie zawodu szkoleniowca.

Aby uzyskać TYTUŁ INSTRUKTORA SPORTU należy : ukończyć CZĘŚĆ OGÓLNA – metoda e” learning i ukończyć CZEŚĆ SPECJALISTYCZNĄ – ilość godzin zależy od programów i waha się od 60-tu do 80-ciu godz / weekendy /

Biuro BUSH organizuje kursy w następujących dyscyplinach sportowych : a/ badminton b/ piłka siatkowa c/ łyżwiarstwo szybkie z short trackiem d/ tenis stołowy , e/ trener personalny, f/ samoobrona g/ boccia  ,h/  nordic walking oraz Kurs Menedżer Sportu , Menedżer Imprez Sportowych

Planowane są także kursy w innych dyscyplinach sportowych w zależności od zapotrzebowania danego środowiska sportowego.       Biuro BUSH służy także pomocą w znalezieniu kursów w innych dyscyplinach sportu organizowanych głównie przez Polskie Związki Sportowe

Aby uzyskać TYTUŁ INSTRUKTORA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH należy : 1. ukończyć CZĘŚĆ OGÓLNĄ – 20 godzin  / koszt 300 zł / organizowaną systemem e”learning 2. ukończyć CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNĄ – 3.zdać egzamin końcowy

Z części ogólnej kursów instruktora   mogą być zwolnione osoby , które : ukończyły uczelnie sportowe  wydział wychowanie fizyczne, lub pokrewne uczelnie sportowe, a także instruktorzy , trenerzy innych specjalności ,absolwenci studiów podyplomowych  typu wychowanie fizyczne / 3 semestry /kończone przez nauczycieli o innych specjalizacjach, aktualni nauczyciele wychowania fizycznego

ZAPRASZAM DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI NA KURSACH BIURA BUSH.  Pytanie w innych niewyjaśnionych sprawach proszę kierować e mailem na adres sportinstruktor@onet.pl Kontakt telefoniczny; 503 333 195 KRZYSZTOF ENGLANDER