BADMINTON

Kurs Instruktora Badmintona organizowany jest na bieżąco w Gdańsku lub na terenie woj.pomorskiego.                  ZAPRASZAM                                                 kolejna  sesja ; 27-28.11 2021

                            

                      następne sesje do ustalenia

MIEJSCE ; KLUB BADMINTONA GARNIZON , GDAŃSK UL.SŁOWACKIEGO 7

Wymagania ; średnie wykształcenie + umiejętności amatorskie zaawansowane/ mile widziani nauczyciele wychowania fizycznego

Kurs składa się z dwóch części ;

a/ ogólna – zaliczana systemem e’learning / koszt 250 zł /  z tej części zwolnieni są absolwenci kierunków sportowych wyższych uczelni, instruktorzy i trenerzy innych sportów, fizjoterapeuci,

b/ część specjalistyczna / praktyczna / 60 godz. , koszt 1250 zł . Egzamin koszt 150 zł .

Kurs można ukończyć w terminie 3-ch miesięcy od daty zgłoszenia .

Zgłoszenia i inne informacje ; sportinstruktor@onet.pl , tel ; 503 333 195

Zniżki dla czynnych nauczycieli w-f oraz byłych i aktualnych zawodników

Trener kl I Krzysztof Englander

BOCCIA
                   
Kurs Instruktora Boccia                  
Kurs Sędziego Boccia                  
Data kursu: do ustalenia  14.11.2021              
Miejsce ; Gdańsk obiekty sportowe klubu MRKS Gdańsk ul. Załogowa 1              
           
Organizator: Usług Sportowo- Handlowych ‘ BUSH ‘  80-176 Gdańsk ul. Miłosna 31
                              POMORSKIE CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO    
                   
Proszę na spotkanie  zabrac z sobą ;          
1/ dokument poswiadczajacy wyksztalcenie  
2/zdjecie do legitymacji / 4,5 cm x 3,5 cm /          
3/ potwierdzenie oplaty za kurs            
Faktura za opłatę kursu.        
 Koszt kursu ; 600 zl/ z częścią ogolną                  
 Równolegle można uzyskac uprawnienia Sędziego Boccia – koszt kursu Sędziego – 200 zl                  
                   
Program zajęć /  Boccia /                  
– przykładowe rodzaje rozgrzewki przed zajęciami        
 – przepisy gry                
– zabawy z bulami              
– mini gry przygotowujące do gry właściwej          
– elementy techniki              
– elementy taktyki gry w boccia            
– mini turniej Boccia              
– samodzielne prowadzenia fragmentów zajęć dla różnych grup wiekowych    
                   
Obowiązuje stroj sportowy umożliwiający uczestniczenie i prowadzenie zajęć    
 Zgloszenia ;na bieżąco sportinstruktor@onet.pl tel ; 503 333 195 Krzysztof Englander                  
               
                   

 

Instruktor Sportu Osób Niepełnosprawnych

                         KURS INSTRUKTORA SPORTU OSÓB   

                                NIEPEŁNOSPRAWNYCH

          ZAPRASZAM w terminie 2-3.10.2021 w Warszawie  

KOLEJNA EDYCJA KURSU ; 12 – 14.11 2021  KLUB MRKS Gdańsk

Zaliczenie kursu jest warunkiem przyjęcia na KURS TRENERA KL II SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH .

KURS INSTRUKTORA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TO 20 GODZIN Zajęć/ wykłady + zajęcia praktyczne

ORGANIZATOR: Biuro Usług Sportowo- Handlowych ” BUSH “80-176 Gdańsk ul.Miłosna 31,

Krzysztof Englander, tel. 503 333 195, e mail: sportinstruktor@onet.pl.

MIEJSCE: Akademia Leona Koźmińskiego WARSZAWA

TERMIN: 2-3.10.2021

Podczas kursu można zdobyć wiedzę dotyczącą ; metodyki nauczania osób niepełnosprawnych w m.in. takich sportach jak;                                                                                             badminton , boccia, nordic walking , goalball,  oraz wysłuchac wykładów

a/ savoir vivre osób z niepełnosprawnościami                                                                              b/ akademicki sport osób z niepełnosprawnościami

Uczestnicy poznają ogólny schemat metodyczny, gry i zabawy zalecane dla osób z niepełnosprawnością , poznają jak samodzielnie tworzyć konspekty treningowe i jak kształtować sprawność ogólną w zależności od stopnia niepełnosprawności, poznają specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi.

ODPŁATNOŚĆ za szkolenie

950 zł udział w kursie  +150 zł egzamin = 1 100 zł

Zgłoszenia proszę przesłać na adres mail:  sportinstruktor@onet.pl w terminie pilnym z uwagi na niedużą , wolną ilość miejsc .ZGŁOSZENIA NA KURS W GDAŃSKU DO 30.10.2021

Wraz z zgłoszeniem wymagana jest wpłata zaliczki w wys. 150 zł. Kwota wpisowego jest zaliczana na poczet opłaty za egzamin i nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji uczestnika z udziału w kursie .

Wpłata całkowita za kurs płatna  przelewem do dnia 25.09.2021 , na rachunek BIURA BUSH, nr konta:

53 1750 0012 0000 0000 2619 2447

Za opłatę będzie wystawiona faktura .

WYMAGANIA:

 1.  ukończone 18 lat
 2.  przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze instruktora sportu
 3. ukończone wykształcenie kierunku sportowym lub zaliczenie części ogólnej kursu
 4.  przesłanie zgłoszenia (nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie) na e mail: sportinstruktor@onet.pl. Zgłoszenie zostanie zarejestrowanie po opłacie wpisowego w wys. 150 zł. Kwota wpisowego pomniejsza opłatę za kurs.

 

 

ABSOLWENCI KURSU OTRZYMUJĄ legitymację INSTRUKTORA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  WYDANĄ przez Pomorskie Centrum Szkolenia Sportowego BIURA BUSH

KRZYSZTOF ENGLANDER

Trener KL I

 

 

KURS TRENERA KL II SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SYSTEM ZJAZDOWY

 KURS TRENERA KL II SPORTU OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Miejsce kursu ;Gdańsk – obiekty sportowe klubu MRKS Gdańsk ul. Załogowa 1

TERMIN ;

I zjazd – listopad .2021 KLUB MRKS Gdańsk

II zjazd – do ustalenia 

Koszt kursu ;  2 900 zł + 200 zł egzamin / obrona pracy końcowej .Dodatkowy  Koszt pobytu w ośrodku ; 150 zł / doba

 Kadra szkoleniowa : szef sportowy kursu Krzysztof Englander trener kl I

Marta Dalecka – trener kl II , Ryszard Kałamarz – trener kl II , Grzegorz Prokopowicz – trener kl II , Katarzyna Prokopowicz trener kl II ,Dariusz Niemczyn  trener kl I, Ernest Gardynik trener kl II .

Podczas kursu jego uczestnicy zapoznają się  z praktyką i metodyką takich sportów  jak ; lekkoatletyka, badminton , boccia , goalball , pływanie , nordic walking, trójbój siłowy , strzelectwo , tenis stołowy ,żeglarstwo , koszykówka na wózkach , piłka siatkowa na siedząco , łucznictwo. Program Kursu zostanie przesłany uczestnikom po rejestracji zgłoszenia .

Zgłoszenia w terminie do 10.10.2021 proszę kierować na adres mail ; sportinstruktor@onet.pl . Wraz z zgłoszeniem wymagana jest opłata w wys. 200 zł na konto biura BUSH ; 53 1750 0012 0000 0000 2619 2447

Za wniesione opłaty jest każdorazowo wystawiona Faktura .Opłata może być rozłożona na raty.

Inne informacje ; Krzysztof Englander ; tel 503 333 195

Organizator kursu

Biuro Usług Sportowo-Handlowych Instytucja Szkoleniowa WUP Gdańsk Nr . 2.22/00011/2020

‘ BUSH ‘ Krzysztof Englander 80-176 Gdańsk ul.  Miłosna  31.  www.sportinstruktor.pl

Wymagania dotyczące uczestników:

a/ posiadanie legitymacji Instruktora Osób Niepełnosprawnych

 

ZAPRASZAM ; Krzysztof Englander

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część ogólna
Przyślij dokument / scan / poświadczający wykształcenie min .średnie . Kolejne informacje każdy uczestnik otrzymuje mailem.

Kurs odbywa się na bieżąco systemem e’ learning .Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje ZAŚWIADCZENIE  o ukończeniu CZĘŚCI OGÓLNEJ honorowane przez organizatorów kursu – części specjalistycznych . Koszt 300 zł .

MENEDŻER SPORTU

 KURS MENEDŻERA SPORTU/MENEDŻERA IMPREZ  SPORTOWYCH

NASTĘPNA EDYCJA KURSU ; od 1.12. 2021

ABY OTRZYMAĆ UPRAWNIENIA MENEDŻERA SPORTU/ MENEDŻERA IMPREZ SPORTOWYCH
musisz zaliczyć ;

1/ CZĘŚĆ WYKŁADOWĄ – 50 GODZIN

2/ CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ – 100 GODZIN / uczestnicy otrzymują skierowania do współpracy przy organizacji imprezy szkolnej wojewódzkiej,

imprezy regionalnej  /miedzy wojewódzkiej , imprezy ogólnopolskiej
oraz zaliczają EGZAMIN z praktycznego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia imprezy sportowej                                                                                                                     Organizator ; Biuro Usług Sportowo-Handlowych ” BUSH” 80-176 Gdańsk ul. MIŁOSNA 31

MIEJSCE WYKŁADÓW; POMORSKA FEDERACJA SPORTU GDAŃSK al. Zwycięstwa 51

TERMINY SESJI WYKŁADOWYCH  ;                                                                                                                I SESJA     ; 10-12.12   2021

II SESJA       ; do ustalenia

EGZAMIN ; na zakończenie II sesji   Zajęcia wykładowe odbywają się w / piątek 16.30-20.15, sobota 9.00 – 16.00, niedziela 9.00-16.00 /

Szef sportowy kursu  profesor Krzysztof Prusik  + kadra wykładowców uczelni trójmiasta

TERMINY PRAKTYK ; do ustalenia indywidualnego

EGZAMIN; z części praktycznej w trakcie praktyki
Organizator kursu zapewnia skierowania na praktykę do klubu , Okręgowego Związku Sportowego, OSiR.

Odpłatność: 3 000 zł za uczestnictwo w kursie / uczestnicy kursów sportowych Biura BUSH  otrzymują   25 % rabatu . Egzamin końcowy – 200 zł
Wymagania dotyczące uczestników:

a/ posiadanie minimum średniego wykształcenia

b/przesłanie zgłoszenia / nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, poziom wykształcenia na adres mail organizatora; sportinstruktor@onet.pl lub tel ; 503 333 195

c/ rekomendacja organizacji sportowej

TERMIN ZGŁOSZEŃ ; 16.11.2021

Wraz z zgłoszeniem proszę o wpłatę wpisowego w wys. 200 zł na numer konta

53 1750 0012 0000 0000 2619 2447 / Biuro BUSH/

Kwota wpisowego pomniejsza opłatę  za kurs i nie podlega zwrotowi.

Za opłatę wystawiona będzie faktura  .

Kurs można opłacić w ratach / po uzgodnieniu z organizatorem kursu/

Absolwenci kursu otrzymują :
DYPLOM MENEDŻERA SPORTU

DYPLOM MENEDŻERA IMPREZ SPORTOWYCH

wydany przez POMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO w Gdańsku.

Na życzenie uczestnik można otrzymać dyplom także w języku angielskim .Informacje inne: Krzysztof Englander tel 503 333 195 www.sportinstruktor.pl

UWAGA; Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania ;

MENEDŻER SPORTU otrzymał nr  342205

MENEDŻER IMPREZ SPORTOWYCH  otrzymał nr 342204                                  w klasyfikacji zawodów i specjalności .


KRZYSZTOF ENGLANDER
. Trener KL I

 

 

NORDIC WALKING

KURS INSTRUKTORA NORDIC WALKING
KURS SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI OGÓLNEJ I SPECJALISTYCZNEJ/ z części ogólnej zwolnione są osoby ze sportowym wykształceniem oraz medycznym.

TERMIN części specjalistycznej   ; 13.11.2021 GDAŃSK

 godz;   10.00 – 15.30

Miejsce: KLUB SPORTOWY MRKS GDAŃSK UL. Załogowa 1
Organizatorem kursu jest Biuro Usług Sportowo- Handlowych “BUSH” 80-176 Gdańsk ul.Miłosna 31 POMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO  w GDAŃSKU
Odpłatność/ Nordic Walking/ 350 zł /część specjalistyczna +  150 egzamin / Kadra szkoleniowa: – nauczyciele akademiccy , międzynarodowi trenerzy Nordic Walking

ZGŁOSZENIA w terminie do 30.10.2021 z podaniem daty i miejsca urodzenia, adresu i poziomu wykształcenia proszę przesłać na adres e mail:

sportinstruktor@onet.pl

wraz z opłatą wpisowego 100 zł na numer konta:

53 1750 0012 0000 0000 2619 2447 / Biuro BUSH/

Kwota wpisowego jest zaliczana na poczet opłaty za kurs i nie podlega zwrotowi .

Termin opłaty całej za kurs – w dniu rozpoczęcia części specjalistycznej . Za opłatę wystawiona będzie faktura Vat .

Absolwenci kursu otrzymują LEGITYMACJE POMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO w GDAŃSKU ;

INSTRUKTOR NORDIC WALKING

Informacje inne: tel 503 333 195

www.sportinstruktor.pl

KRZYSZTOF ENGLANDER

Trener KL I

 

 

OFERTA dla Wyższych Uczelni organizacji u siebie Kursu Instruktora Osób Niepełnosprawnych

KURS   INSTRUKTOR

KURS INSTRUKTORA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

              MIEJSCE I DATA do uzgodnienia…………………

 Część specjalistyczna  – 18 godzin   EGZAMIN ;  w drugim  dniu szkolenia

Miejsce ;  Obiekty Sportowe Instytucji zapraszającej                                                                                                                                Kadra szkoleniowa:

Krzysztof Englander – trener kl I  , Marta Dalecka           –  trener kl II

Wymagania dotyczące uczestników:

a/      posiadanie minimum średniego wykształcenia                                                                    b/     umiejętności sportowe  średnio zaawansowane,                                                                  c/      wiedza o specyfice pracy z osobami niepełnosprawnymi w stopniu podstawowym

Organizatorem kursu jest:

Biuro Usług Sportowo-Handlowych „BUSH” Krzysztof Englander 80-176 Gdańsk, ul.  Miłosna  31.  www.sportinstruktor.pl

Absolwenci kursu otrzymują legitymację Instruktora Sportu Osób Niepełnosprawnych  Pomorskiego Centrum Szkolenia Sportowego Biura BUSH w Gdańsku .

Zgłoszenia:

OFERTA kierowana jest generalnie do Wyższych Uczelni chcących przeprowadzić KURS w swoich obiektach sportowych

Jednostka zgłaszająca powinna przygotować listę min. 10-ciu uczestników Kursu, a następnie uzgodnić  z Organizatorem  warunki finansowe i termin realizacji Szkolenia .                       

Za przeprowadzenie Kursu  wystawiona będzie stosowna faktura. Inne Informacje: Krzysztof Englander tel. 503 333 195 , www.sportinstruktor.pl

PODCZAS CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ KURSU BĘDZIE MOŻNA ZDOBYĆ WIEDZĘ M.IN.
W PONIŻSZYCH TEMATACH:
 

 • Metodyka nauczania osób niepełnosprawnych.
 • Ogólny schemat metodyczny.
 • Gry i zabawy zalecane dla osób z niepełnosprawnością
 • Kształcenie sprawności ogólnej w zależności od stopnia niepełnosprawności a w tym praktyczne zajęcia z takich dyscyplin jak:
 1. Badminton – Omówienie dyscypliny, przepisy, praktyczne zajęcia na sali sportowej
 2. Boccia – Omówienie dyscypliny, przepisy, praktyczne zajęcia na sali sportowej
 3. Nordic Walking – Omówienie dyscypliny, przepisy i zajęcia praktyczne
 4. Inne sporty , w zależności od możliwości zapewnienia bazy sportowej

I wiele innych bardzo ciekawych i potrzebnych w pracy szkoleniowej tematów. Wiedza uzyskana na kursie  pozwoli uczestnikom na rozpoczęcie samodzielnej pracy jako instruktor.

Przykładowy Program Szkolenia;

sobota ;  8.15 Osoba z niepełnosprawnością – podstawowe pojęcia  / wykład 2 godz.

9.45 Boccia zajęcia wprowadzające / hala sportowa/ 3 godz

12.00 Savoir vivre osób niepełnosprawnych / wykład 2 godz

15.00 Sport osób niepełnosprawnych na wyższej uczelni/ 2 godz wykład

17.00 Badminton osób niepełnosprawnych / gry i zabawy , technika / 3 godz

niedziela :

09.30  Nordic Walking dla osób niepełnosprawnych i niewidomych /2 godz

11.15  Boccia – mini turniej / 2 godz / hala

13.00  Omówienie innych sportów polecanych dla osób niepełnosprawnych /

koszykówka   na wózkach , pływanie , tenis stołowy , goalball, trójbój siłowy  ,      gry planszowe / 1 godz/

13.45  Test egzaminacyjny / 1 godz/

14.30   Zakończenie/Podsumowanie szkolenia

 

UWAGA ; absolwenci kursu mogą wziąć udział w KURSIE TRENERA kl II SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w terminach Biura BUSH .

 

ZAPRASZAM  !!! 

KRZYSZTOF ENGLANDER

 

 

KURS TRENERA KLII SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KURS TRENERA KL II SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KURS STACJONARNY 12-14.11.2021 w GDAŃSKU / I sesja /

Miejsce ;  KLUB MRKS GDAŃSK

II SESJA ; 23-26.06.2022 OŚRODEK COS AZS WILKASY

Program kursu to ; 80 godzin dydaktycznych  , 20 godzin praktyk przy organizacji i przeprowadzaniu imprez/szkoleń  dla osób niepełnosprawnych

PODCZAS KURSU MOŻNA BĘDZIE ZDOBYĆ WIEDZĘ w tematach ;

1.Metodyka nauczania w sportach / badminton, boccia ,koszykówka na wózkach , goalball, nordic walking, strzelectwo sportowe, trójbój siłowy, tenis stołowy, pływanie, lekka atletyka/ rzuty , biegi , skoki  /łucznictwo, koszykówka na wózkach , żeglarstwo

2.Gry i zabawy zalecane dla osób z niepełną sprawnością

3.Kształcenie sprawności ogólnej w zależności od stopnia niepełnosprawności

4.Jak samodzielnie tworzyć konspekt treningowy

i wiele , wiele innych ciekawych i potrzebnych umiejętności niezbędnych w pracy szkoleniowej

Wymagania dotyczące uczestników ;  posiadanie minimum  średniego wykształcenia          ukończony Kurs Instruktora Sportu Osób Niepełnosprawnych ,                                                   posiadanie pracowniczej książeczki zdrowia dopuszczającej do pracy z młodzieżą / lub sportowe  badania lekarskie

ORGANIZATOR: Biuro Usług Sportowo-Handlowych ” BUSH ” Krzysztof Englander , 80-176 Gdańsk ul. Miłosna 31

ODPŁATNOŚĆ:

2 900 zł – udział w szkoleniu
200 zł – Egzamin końcowy / obrona pracy

Koszt pobytu podczas szkolenia/ noclegi/  odrębnie płatny to 100 zł/doba / zamawiać należy proszę poprzez Biuro BUSH / 5 dób x 100 zł /                                                                              Jest możliwość ujęcia pobytu w kosztach szkolenia  .                                                                 Koszt szkolenia na kursie Trenera z pobytem i egzaminem  3 600 zł

 

KADRA SZKOLENIOWA:

SZEF SPORTOWY KURSU ;mgr Krzysztof Englander trener kl I                                  Trenerzy współpracujący ; Marta Dalecka , Dariusz Niemczyn ,Ernest Gardynik Grzegorz Prokopowicz , Katarzyna Prokopowicz , Ryszard Kałamarz oraz  kadra akademicka   Uczelni trójmiasta                                                                                                                                             

Zgłoszenia proszę przesyłać e mailem na adres             sportinstruktor@onet.pl

w terminie do 30.10.2021 wraz ze skanem dokumentu poświadczającego wykształcenie i skanem legitymacji Instruktora Sportu Osób Niepełnosprawnych . Wpisowe w wys. 200 zł proszę wpłacać na konto organizatora wraz z zgłoszeniem. Numer konta:

53 1750 0012 0000 0000 2619 2447

Kwota wpisowego jest zaliczana na poczet opłaty za egzamin końcowy. Opłatę za udział w kursie można podzielić na raty płatne w 2021 roku .  Za każdą opłatę wystawiona będzie faktura . Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje inne : Krzysztof Engländer tel.503 333 195, www.sportinstruktor.pl                      

ABSOLWENCI kursu otrzymują DYPLOM TRENERA KL II SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KRZYSZTOF ENGLANDER

TRENER KL I

 

 

TRENER PERSONALNY

KURS TRENERA PERSONALNEGO GDAŃSK

VIII EDYCJA – Gdańsk ; TERMIN ; LISTOPAD 2021

TAKI KURS TO 50 godzin zajęć m.in. z ANATOMII, FIZJOLOGII, BIOCHEMII, DIETETYKI ŻYWIENIA ORAZ ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH NA SIŁOWNI

DODATKOWO PROGRAM KURSU JEST UZUPEŁNIONY WYKŁADAMI I ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI W TERENIE / JOGGING +NORDIC WALKING /oraz Pakietem wykładów dot. ZASAD ŻYWIENIA

Miejsce kursu: POMORSKA FEDERACJA SPORTU W GDAŃSKU  /wykłady /

SIŁOWNIA  KLUBU Sportowego ‘ ATLETA ” Gdańsk ul. OPOLSKA 6

Organizator: BIURO USŁUG SPORTOWO-HANDLOWYCH “BUSH”, 80-176 GDAŃSK, ul. MIŁOSNA  31

SZEF SZKOLENIOWY KURSU ;   TRENER PERSONALNY mgr TOMASZ PAŁUBICKI

Zajęcia odbywają się w ;  sobota  9.00 – 15.00, niedziela 9.00 – 12.00.

 EGZAMIN;

ODPŁATNOŚĆ za kurs to 1750 zł, (dla studentów studiów dziennych – 1250 zł). ZA EGZAMIN; 150 zł .

ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES ;  sportinstruktor@op.pl lub tel ; 503 333 195 do dnia 30.10.2021   Wraz z zgłoszeniem wymagana jest opłata 200 zł wpisowego na konto BIURA BUSH .  Za opłaty wystawiona będzie FAKTURA VAT.      Wpłata całkowita za kurs przelewem do dnia rozpoczęcia kursu. Wpisowe pomniejsza opłatę za kurs.

nr konta 53 1750 0012 0000 0000 2619 2447

Krzysztof Englander / Trener kl I

SAMOOBRONA

KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY GDAŃSK

 

CZĘŚĆ OGÓLNA   ; na bieżąco systemem e learning wykłady ; anatomia, fizjologia,żywienie,psychologia sportu

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA  ; termin ; LISTOPAD 2021

Organizatorem kursu jest Biuro Usług Sportowo- Handlowych

80-176 Gdańsk ul. Miłosna 31

Miejsce  obu części kursu: Gdańsk, ul. Zielony Trójkąt 1 – Szkoła Podstawowa nr 69.

Odpłatność:1 150 zł za uczestnictwo w kursie w tym :

Część ogólna – 250 zł

Część specjalistyczna – 750 zł

oraz Egzamin końcowy – 150 zł

Kadra szkoleniowa: trenerzy sportów walki

Szef Programowy Kursu ; trener kl M MAREK ADAM

Wymagania dotyczące uczestników:

A/ minimum średnie wykształcenie

B/zaświadczenie lekarskie o możliwości prowadzenia zajęć jako instruktor samoobrony

C/czynne uprawianie sportów walki (min. 4 lata)

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci uczelni sportowych oraz instruktorzy, trenerzy innych specjalności

Zajęcia  odbywają się  w ; , sobota; 9-17.00, niedziela ; 9.00-15.30

 

Zgłoszenia proszę przysłać na adres

sportinstruktor@op.pl

lub tel; 503 333 195

w terminie do 30.10.2021 z podaniem; daty, miejsca urodzenia, adresu, rodzaju wykształcenia

Zgłoszenia będą przyjęte po wpłaceniu wpisowego w wys. 100 zł. na konto organizatora

53 1750 0012 0000 0000 2619 2447

Kwota wpisowego pomniejsza opłatę  za kurs i nie podlega zwrotowi. Termin opłaty całkowitej – do uzgodnienia

Za opłatę całkowitą Biuro BUSH wystawia faktury VAT.

 

Kurs odbędzie sie pod warunkiem zebrania min. 8-mio osobowej grupy uczestników.

tel.503 333 195, www.sportinstruktor.pl.

Absolwenci Kursu otrzymają

LEGITYMACJE INSTRUKTORA SAMOOBRONY wydaną przez

Pomorskie Centrum Kształcenia Sportowego w Gdańsku

KRZYSZTOF ENGLANDER / trener kl I/