BADMINTON

Kurs Instruktora Badmintona organizowany jest na bieżąco w Gdańsku lub na terenie woj.pomorskiego.                  ZAPRASZAM                                      kolejne dwie sesje ; 1 / 29-30.08.2020

                                   2/  12-13.09.2020

                                   3/  do ustalenia

MIEJSCE ; KLUB BADMINTONA GARNIZON , GDAŃSK UL.SŁOWACKIEGO 7

Wymagania ; średnie wykształcenie + umiejętności amatorskie zaawansowane/ mile widziani nauczyciele wychowania fizycznego

Kurs składa się z dwóch części ;

a/ ogólna – zaliczana systemem e’learning / koszt 250 zł /  z tej części zwolnieni są absolwenci kierunków sportowych wyższych uczelni, instruktorzy i trenerzy innych sportów, fizjoterapeuci,

b/ część specjalistyczna / praktyczna / 60 godz. , koszt 1250 zł . Egzamin koszt 150 zł .

Kurs można ukończyć w terminie 3-ch miesięcy od daty zgłoszenia .

Zgłoszenia i inne informacje ; sportinstruktor@onet.pl , tel ; 503 333 195

Zniżki dla czynnych nauczycieli w-f oraz byłych i aktualnych zawodników

Trener kl I Krzysztof Englander

BOCCIA
                   
Kurs Instruktora Boccia                  
Kurs Sędziego Boccia                  
Data kursu: 22.08. 2020              
Miejsce ;Obiekty klubowe MRKS Gdańsk              
           
Organizator: Usług Sportowo- Handlowych ‘ BUSH ‘  80-176 Gdańsk ul. Miłosna 31
                              POMORSKIE CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO    
                   
Proszę na spotkanie  zabrac z sobą ;          
1/ dokument poswiadczajacy wyksztalcenie / o ile nie wylasno go scanem  
2/zdjecie do legitymacji / 4,5 cm x 3,5 cm /          
3/ potwierdzenie oplaty za kurs            
Faktura za opłatę kursu.        
 Koszt kursu ; 600 zl/ z częścią ogolną                  
 Równolegle można uzyskac uprawnienia Sędziego Boccia – koszt kursu Sędziego – 200 zl                  
                   
Program zajęć /  Boccia /                  
– przykładowe rodzaje rozgrzewki przed zajęciami        
 – przepisy gry                
– zabawy z bulami              
– mini gry przygotowujące do gry właściwej          
– elementy techniki              
– elementy taktyki gry w boccia            
– mini turniej Boccia              
– samodzielne prowadzenia fragmentów zajęć dla różnych grup wiekowych    
                   
Obowiązuje stroj sportowy umożliwiający uczestniczenie i prowadzenie zajęć    
 Zgloszenia ; do dnia 15.08.2020 sportinstruktor@onet.pl tel ; 503 333 195 Krzysztof Englander                  
               
                   

 

Instruktor Sportu Osób Niepełnosprawnych

                         KURS INSTRUKTORA SPORTU OSÓB   

                                NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAPRASZAM w terminie 14-16.08 DO GDAŃSKA . NA 100 % !!!!!

Zaliczenie kursu jest warunkiem przyjęcia na KURS TRENERA KL II SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH .                                                                                                                                       Termin kursu trenerskiego 16-22.08.2020

 KURS INSTRUKTORA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TO 22 GODZINY Zajęć/ wykłady + zajęcia praktyczne

ORGANIZATOR: Biuro Usług Sportowo- Handlowych ” BUSH „80-176 Gdańsk ul.Miłosna 31,

Krzysztof Englander, tel. 503 333 195, e mail: sportinstruktor@onet.pl.

MIEJSCE: Obiekty Sportowe klubu MRKS Gdańsk ul. Załogowa 1/ także miejsca hotelowe

TERMIN: 14-16.08. 2020

Podczas kursu można zdobyć wiedzę dotyczącą ; metodyki nauczania osób niepełnosprawnych w m.in. takich sportach jak;                                                                                                      badminton , boccia, nordic walking , tenis stołowy

uczestnicy poznają ogólny schemat metodyczny, gry i zabawy zalecane dla osób z niepełnosprawnością , poznają jak samodzielnie tworzyć konspekty treningowe i jak kształtować sprawność ogólną w zależności od stopnia niepełnosprawności, poznają specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi.

ODPŁATNOŚĆ za szkolenie

950 zł udział w kursie  +150 zł egzamin = 1 100 zł

Odpłatność za pobyt  150 zł/doba – wymagana odrębna rezerwacja poprzez Biuro BUSH

Jest możliwość ujęcia pobytu w kosztach szkolenia . Koszt szkolenia z pobytem wynosi 1 400 zł.

Zgłoszenia proszę przesłać na adres mail:  sportinstruktor@onet.pl w terminie do 15.06.2020.

Wraz z zgłoszeniem wymagana jest wpłata zaliczki w wys. 150 zł. Kwota wpisowego jest zaliczana na poczet opłaty za egzamin i nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji uczestnika z udziału w kursie .

Wpłata całkowita za kurs płatna  przelewem do dnia rozpoczęcia danej części , na rachunek BIURA BUSH, nr konta:

53 1750 0012 0000 0000 2619 2447

Za opłatę będzie wystawiona faktura .

WYMAGANIA:

 1. a) ukończone 18 lat
 2. b) posiadanie co najmniej średniego wykształcenia
 3. c) przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze instruktora sportu
 4. f) przesłanie zgłoszenia (nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie) na e mail: sportinstruktor@onet.pl. Zgłoszenie zostanie zarejestrowanie po opłacie wpisowego w wys. 150 zł. Termin zgłoszenia do 31.07.2020. Kwota wpisowego pomniejsza opłatę za kurs.

 

 

ABSOLWENCI KURSU OTRZYMUJĄ legitymację INSTRUKTORA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  WYDANĄ przez Pomorskie Centrum Szkolenia Sportowego BIURA BUSH

KRZYSZTOF ENGLANDER

Trener KL I

 

 

KURS TRENERA KL II SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SYSTEM ZJAZDOWY

 Kurs TRENERA KL II SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / AKTUALNY

Miejsce kursu ; OŚRODEK AZS WILKASY

Termin kursu ; wrzesień 2020 – styczeń 2021

Tryb 4-ch zjazdów weekendowych . Terminy zjazdów będą ustalone do 30.08.2020 po konsultacjach ze zgłoszonymi uczestnikami

Koszt kursu ;  2 900 zł + 200 zł egzamin / obrona pracy końcowej .Dodatkowy  Koszt pobytu w ośrodku ; 150 zł / doba

 Kadra szkoleniowa : szef sportowy kursu Krzysztof Englander trener kl I

Marta Dalecka – trener kl II , Ryszard Kałamarz – trener kl II , Grzegorz Prokopowicz – trener kl II , Katarzyna Prokopowicz trener kl II ,Cezary Janiszyn trener kl II, Ernest Gardynik trener kl II .

Podczas kursu jego uczestnicy zapoznają się  z praktyką i metodyką takich sportów  jak ; badminton , boccia , goalball, nordic walking, trójbój siłowy , strzelectwo , tenis stołowy, pływanie ,żeglarstwo , koszykówka na wózkach , piłka siatkowa na siedząco . Program Kursu zostanie przesłany uczestnikom po rejestracji zgłoszenia .

Zgłoszenia w terminie do 25.08.2020 proszę kierować na adres mail ; sportinstruktor@onet.pl . Wraz z zgłoszeniem wymagana jest opłata w wys. 200 zł na konto biura BUSH ; 53 1750 0012 0000 0000 2619 2447

Za wniesione opłaty jest każdorazowo wystawiona Faktura .

Inne informacje ; Krzysztof Englander ; tel 503 333 195

Organizator kursu

Biuro Usług Sportowo-Handlowych Instytucja Szkoleniowa WUP Gdańsk Nr . 2.22/00011/2020

’ BUSH ’ Krzysztof Englander 80-176 Gdańsk ul.  Miłosna  31.  www.sportinstruktor.pl

Wymagania dotyczące uczestników:

a/ posiadanie legitymacji Instruktora Osób Niepełnosprawnych

 

ZAPRASZAM ; Krzysztof Englander

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część ogólna
Przyślij dokument / scan / poświadczający wykształcenie min .średnie . Kolejne informacje każdy uczestnik otrzymuje mailem.

Kurs odbywa się na bieżąco systemem e’ learning .Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje ZAŚWIADCZENIE  o ukończeniu CZĘŚCI OGÓLNEJ honorowane przez organizatorów kursu – części specjalistycznych . Koszt 300 zł .

MENEDŻER SPORTU

 KURS MENEDŻERA SPORTU/MENEDŻERA IMPREZ  SPORTOWYCH

NASTĘPNA EDYCJA KURSU ; OD WRZEŚNIA 2020

ABY OTRZYMAĆ UPRAWNIENIA MENEDŻERA SPORTU/ MENEDŻERA IMPREZ SPORTOWYCH
musisz zaliczyć ;

1/ CZĘŚĆ WYKŁADOWĄ – 50 GODZIN

2/ CZĘŚĆ PRAKTYCZNĄ – 100 GODZIN / uczestnicy otrzymują skierowania do współpracy przy organizacji imprezy szkolnej wojewódzkiej,

imprezy regionalnej  /miedzy wojewódzkiej , imprezy ogólnopolskiej
oraz zaliczają EGZAMIN z praktycznego przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia imprezy sportowej                                                                                                                     Organizator ; Biuro Usług Sportowo-Handlowych ” BUSH” 80-176 Gdańsk ul. MIŁOSNA 31

MIEJSCE WYKŁADÓW; POMORSKA FEDERACJA SPORTU GDAŃSK al. Zwycięstwa 51

TERMINY SESJI WYKŁADOWYCH ;

I SESJA     ;    wrzesień. 2020
II SESJA    :    listopad  .2020

EGZAMIN ; listopad.2020  Zajęcia wykładowe odbywają się w / piątek 16.30-20.15, sobota 9.00 – 16.00, niedziela 9.00-16.00 /

Szef sportowy kursu  prof. KRZYSZTOF PRUSIK + kadra wykładowców uczelni trójmiasta

TERMINY PRAKTYK ; do ustalenia indywidualnego

EGZAMIN; z części praktycznej w trakcie praktyki
Organizator kursu zapewnia skierowania na praktykę do klubu , Okręgowego Związku Sportowego, OSiR.

Odpłatność: 3 000 zł za uczestnictwo w kursie / uczestnicy kursów sportowych Biura BUSH  .    EGZAMIN końcowy – opłata 200 zł
Wymagania dotyczące uczestników:

a/ posiadanie minimum średniego wykształcenia

b/przesłanie zgłoszenia / nazwisko, imię, data i miejsce urodzenia, poziom wykształcenia na adres mail

organizatora; sportinstruktor@onet.pl lub tel ; 503 333 195

TERMIN ZGŁOSZEŃ ; 30.08.2020

Wraz z zgłoszeniem proszę o wpłatę wpisowego w wys. 200 zł na numer konta

53 1750 0012 0000 0000 2619 2447 / Biuro BUSH/

Kwota wpisowego pomniejsza opłatę  za kurs i nie podlega zwrotowi.

Za opłatę wystawiona będzie faktura  .

Kurs można opłacić w ratach / po uzgodnieniu z organizatorem kursu/

Absolwenci kursu otrzymują :
DYPLOM MENEDŻERA SPORTU

DYPLOM MENEDŻERA IMPREZ SPORTOWYCH

wydany przez POMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO w Gdańsku.

Na życzenie uczestnik można otrzymać dyplom także w języku angielskim .Informacje inne: Krzysztof Englander tel 503 333 195 www.sportinstruktor.pl

UWAGA; Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania ;

MENEDŻER SPORTU otrzymał nr  342205

MENEDŻER IMPREZ SPORTOWYCH  otrzymał nr 342204                                  w klasyfikacji zawodów i specjalności .


KRZYSZTOF ENGLANDER
. Trener KL I

 

 

NORDIC WALKING

KURS INSTRUKTORA NORDIC WALKING
KURS SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI OGÓLNEJ I SPECJALISTYCZNEJ

TERMIN części specjalistycznej   ; 16.08.2020. GDAŃSK

 godz;   14.00 – 19.30

Miejsce: KLUB SPORTOWY MRKS GDAŃSK UL. Załogowa 1 
Organizatorem kursu jest Biuro Usług Sportowo- Handlowych „BUSH” 80-176 Gdańsk ul.Miłosna 31 POMORSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO  w GDAŃSKU
Odpłatność/ Nordic Walking/ 350 zł /część specjalistyczna +  150 egzamin / Kadra szkoleniowa: – nauczyciele akademiccy , międzynarodowi trenerzy Nordic Walking

ZGŁOSZENIA w terminie do 30.07.2020 z podaniem daty i miejsca urodzenia, adresu i poziomu wykształcenia proszę przesłać na adres e mail:

sportinstruktor@onet.pl

wraz z opłatą wpisowego 100 zł na numer konta:

53 1750 0012 0000 0000 2619 2447 / Biuro BUSH/

Kwota wpisowego jest zaliczana na poczet opłaty za kurs i nie podlega zwrotowi .

Termin opłaty całej za kurs – w dniu rozpoczęcia części specjalistycznej . Za opłatę wystawiona będzie faktura Vat .

Absolwenci kursu otrzymują LEGITYMACJE POMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO w GDAŃSKU ;

INSTRUKTOR NORDIC WALKING

Informacje inne: tel 503 333 195

www.sportinstruktor.pl

KRZYSZTOF ENGLANDER

Trener KL I

 

 

OFERTA dla Wyższych Uczelni organizacji u siebie Kursu Instruktora Osób Niepełnosprawnych

KURS   INSTRUKTOR

KURS INSTRUKTORA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

              MIEJSCE I DATA do uzgodnienia…………………

 Część specjalistyczna  – 18 godzin   EGZAMIN ;  w drugim  dniu szkolenia

Miejsce ;  Obiekty Sportowe Instytucji zapraszającej                                                                                                                                Kadra szkoleniowa:

Krzysztof Englander – trener kl I  , Marta Dalecka           –  trener kl II

Wymagania dotyczące uczestników:

a/      posiadanie minimum średniego wykształcenia                                                                    b/     umiejętności sportowe  średnio zaawansowane,                                                                  c/      wiedza o specyfice pracy z osobami niepełnosprawnymi w stopniu podstawowym

Organizatorem kursu jest:

Biuro Usług Sportowo-Handlowych „BUSH” Krzysztof Englander 80-176 Gdańsk, ul.  Miłosna  31.  www.sportinstruktor.pl

Absolwenci kursu otrzymują legitymację Instruktora Sportu Osób Niepełnosprawnych  Pomorskiego Centrum Szkolenia Sportowego Biura BUSH w Gdańsku .

Zgłoszenia:

OFERTA kierowana jest generalnie do Wyższych Uczelni chcących przeprowadzić KURS w swoich obiektach sportowych

Jednostka zgłaszająca powinna przygotować listę min. 10-ciu uczestników Kursu, a następnie uzgodnić  z Organizatorem  warunki finansowe i termin realizacji Szkolenia .                       

Za przeprowadzenie Kursu  wystawiona będzie stosowna faktura. Inne Informacje: Krzysztof Englander tel. 503 333 195 , www.sportinstruktor.pl

PODCZAS CZĘŚCI SPECJALISTYCZNEJ KURSU BĘDZIE MOŻNA ZDOBYĆ WIEDZĘ M.IN.
W PONIŻSZYCH TEMATACH:
 

 • Metodyka nauczania osób niepełnosprawnych.
 • Ogólny schemat metodyczny.
 • Gry i zabawy zalecane dla osób z niepełnosprawnością
 • Kształcenie sprawności ogólnej w zależności od stopnia niepełnosprawności a w tym praktyczne zajęcia z takich dyscyplin jak:
 1. Badminton – Omówienie dyscypliny, przepisy, praktyczne zajęcia na sali sportowej
 2. Boccia – Omówienie dyscypliny, przepisy, praktyczne zajęcia na sali sportowej
 3. Nordic Walking – Omówienie dyscypliny, przepisy i zajęcia praktyczne

I wiele innych bardzo ciekawych i potrzebnych w pracy szkoleniowej tematów. Wiedza uzyskana na kursie  pozwoli uczestnikom na rozpoczęcie samodzielnej pracy jako instruktor.

Przykładowy Program Szkolenia;

sobota ;  8.15 Osoba z niepełnosprawnością – podstawowe pojęcia  / wykład 2 godz.

9.45 Boccia zajęcia wprowadzające / hala sportowa/ 3 godz

12.00 Savoir vivre osób niepełnosprawnych / wykład 2 godz

15.00 Sport osób niepełnosprawnych na wyższej uczelni/ 2 godz wykład

17.00 Badminton osób niepełnosprawnych / gry i zabawy , technika / 3 godz

niedziela :

09.30  Nordic Walking dla osób niepełnosprawnych i niewidomych /2 godz

11.15  Boccia – mini turniej / 2 godz / hala

13.00  Omówienie innych sportów polecanych dla osób niepełnosprawnych /

koszykówka   na wózkach , pływanie , tenis stołowy , goalball, trójbój siłowy  ,      gry planszowe / 1 godz/

13.45  Test egzaminacyjny / 1 godz/

14.30   Zakończenie/Podsumowanie szkolenia

 

UWAGA ; absolwenci kursu mogą wziąć udział w KURSIE TRENERA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w terminach Biura BUSH .

 

ZAPRASZAM  !!! 

KRZYSZTOF ENGLANDER

 

 

KURS TRENERA KLII SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KURS TRENERA KL II SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KURS STACJONARNY ODBĘDZIE SIĘ  w terminie

16-22.08.2020 w Gdańsku

Miejsce ; Obiekty Sportowe Klubu MRKS Gdańsk ul. Załogowa 1 / z hotelem /

Program kursu to ; 80 godzin dydaktycznych  , 20 godzin praktyk przy organizacji i przeprowadzaniu imprez/szkoleń  dla osób niepełnosprawnych

PODCZAS KURSU MOŻNA BĘDZIE ZDOBYĆ WIEDZĘ w tematach ;

1.Metodyka nauczania w sportach / badminton, boccia ,koszykówka na wózkach , goalball,nordic walking, strzelectwo sportowe,trójbój siłowy, tenis stołowy, pływanie, lekka atletyka

2.Gry i zabawy zalecane dla osób z niepełną sprawnością

3.Kształcenie sprawności ogólnej w zależności od stopnia niepełnosprawności

4.Jak samodzielnie tworzyć konspekt treningowy

i wiele , wiele innych ciekawych i potrzebnych umiejętności niezbędnych w pracy szkoleniowej

Wymagania dotyczące uczestników ;  posiadanie minimum  średniego wykształcenia          ukończony Kurs Instruktora Sportu Osób Niepełnosprawnych ,                                                   posiadanie pracowniczej książeczki zdrowia dopuszczającej do pracy z młodzieżą / lub sportowe  badania lekarskie

ORGANIZATOR: Biuro Usług Sportowo-Handlowych ” BUSH ” Krzysztof Englnder , 80-176 Gdańsk ul. Miłosna 31

ODPŁATNOŚĆ:

2 900 zł – udział w szkoleniu
200 zł – Egzamin końcowy / obrona pracy

Koszt pobytu podczas szkolenia  odrębnie płatny to 150 zł/doba z wyżywieniem / zamawiać należy proszę poprzez Biuro BUSH / 6 dób x 150 zł /                                                                   Jest możliwość ujęcia pobytu w kosztach szkolenia  .                                                                   Koszt szkolenia na kursie Trenera z pobytem i egzaminem  4 000 zł

 

KADRA SZKOLENIOWA: SZEF SPORTOWY KURSU ;mgr Krzysztof Englnder trener kl I  Trenerzy współpracujący ; Marta Dalecka , Ernest Gardynik oraz  kadra akademicka   Uczelni trójmiasta                                                                                                                                             

Zgłoszenia proszę przesyłać e mailem na adres             sportinstruktor@onet.pl

w terminie do 30.07.200 wraz ze skanem dokumentu poświadczającego wykształcenie i skanem legitymacji Instruktora Sportu Osób Niepełnosprawnych . Wpisowe w wys. 200 zł proszę wpłacać na konto organizatora wraz z zgłoszeniem. Numer konta:

53 1750 0012 0000 0000 2619 2447

Kwota wpisowego jest zaliczana na poczet opłaty za egzamin końcowy. Opłatę za udział w kursie można podzielić na raty płatne w 2020 roku – po uzgodnieniu z organizatorem .  Za każdą opłatę wystawiona będzie faktura . Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacje inne : Krzysztof Engländer tel.503 333 195, www.sportinstruktor.pl                      

ABSOLWENCI kursu otrzymują DYPLOM TRENERA KL II SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KRZYSZTOF ENGLANDER

TRENER KL I

 

 

TRENER PERSONALNY

KURS TRENERA PERSONALNEGO GDAŃSK

VIII EDYCJA – Gdańsk ; TERMIN ; jesień 2020

TAKI KURS TO 50 godzin zajęć m.in. z ANATOMII, FIZJOLOGII, BIOCHEMII, DIETETYKI ŻYWIENIA ORAZ ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH NA SIŁOWNI

DODATKOWO PROGRAM KURSU JEST UZUPEŁNIONY WYKŁADAMI I ZAJĘCIAMI PRAKTYCZNYMI W TERENIE / JOGGING +NORDIC WALKING /oraz Pakietem wykładów dot. ZASAD ŻYWIENIA

Miejsce kursu: POMORSKA FEDERACJA SPORTU W GDAŃSKU  /wykłady /

SIŁOWNIA  KLUBU Sportowego ’ ATLETA ” Gdańsk ul. OPOLSKA 6

Organizator: BIURO USŁUG SPORTOWO-HANDLOWYCH “BUSH”, 80-176 GDAŃSK, ul. MIŁOSNA  31

SZEF SZKOLENIOWY KURSU ;   TRENER PERSONALNY mgr TOMASZ PAŁUBICKI

Zajęcia odbywają się w ;  sobota  9.00 – 15.00, niedziela 9.00 – 12.00.

 EGZAMIN;

ODPŁATNOŚĆ za kurs to 1750 zł, (dla studentów studiów dziennych – 1250 zł). ZA EGZAMIN; 150 zł .

ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES ;  sportinstruktor@op.pl lub tel ; 503 333 195 do dnia………..    Wraz z zgłoszeniem wymagana jest opłata 200 zł wpisowego na konto BIURA BUSH .  Za opłaty wystawiona będzie FAKTURA VAT.      Wpłata całkowita za kurs przelewem do dnia rozpoczęcia kursu. Wpisowe pomniejsza opłatę za kurs.

nr konta 53 1750 0012 0000 0000 2619 2447

Krzysztof Englander / Trener kl I

SAMOOBRONA
KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY GDAŃSK

 

CZĘŚĆ OGÓLNA   ; na bieżąco systemem e learning wykłady ; anatomia, fizjologia,żywienie,psychologia sportu

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA  ; termin jesień 2020

Organizatorem kursu jest Biuro Usług Sportowo- Handlowych

80-176 Gdańsk ul. Miłosna 31

Miejsce  obu części kursu: Gdańsk, ul. Zielony Trójkąt 1 – Szkoła Podstawowa nr 69.

Odpłatność:1 150 zł za uczestnictwo w kursie w tym :

Część ogólna – 250 zł

Część specjalistyczna – 750 zł

oraz Egzamin końcowy – 150 zł

Kadra szkoleniowa: trenerzy sportów walki

Szef Programowy Kursu ; trener kl M MAREK ADAM

Wymagania dotyczące uczestników:

A/ minimum średnie wykształcenie

B/zaświadczenie lekarskie o możliwości prowadzenia zajęć jako instruktor samoobrony

C/czynne uprawianie sportów walki (min. 4 lata)

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci uczelni sportowych oraz instruktorzy, trenerzy innych specjalności

Zajęcia  odbywają się  w ; , sobota; 9-17.00, niedziela ; 9.00-15.30

 

Zgłoszenia proszę przysłać na adres

sportinstruktor@op.pl

lub tel; 503 333 195

w terminie do ……….???  .2020 z podaniem; daty, miejsca urodzenia, adresu, rodzaju wykształcenia

Zgłoszenia będą przyjęte po wpłaceniu wpisowego w wys. 100 zł. na konto organizatora

53 1750 0012 0000 0000 2619 2447

Kwota wpisowego pomniejsza opłatę  za kurs i nie podlega zwrotowi.Termin opłaty całkowitej – do uzgodnienia

Za opłatę całkowitą Biuro BUSH wystawia faktury VAT.

 

Kurs odbędzie sie pod warunkiem zebrania min. 8-mio osobowej grupy uczestników.

tel.503 333 195, www.sportinstruktor.pl.

Absolwenci Kursu otrzymają

LEGITYMACJE INSTRUKTORA SAMOOBRONY wydaną przez

Pomorskie Centrum Kształcenia Sportowego w Gdańsku

KRZYSZTOF ENGLANDER / trener kl I/