Część ogólna kursu instruktora sportu

Zapraszam w każdym terminie do udziału w Części Ogólnej Kursu Instruktora Sportu / Instruktora Rekreacji Ruchowej

Kurs odbywa się metodą ”  e learning” . Koszt udziału 450 zł – wpłata na konto Biura BUSH/ dane strona główna

Zapisy ; zgłoszenie na adres ; sportinstruktor@onet.pl z podaniem imienia , nazwiska , daty i  miejsca urodzenia . Wymagane jest przesłanie scanu dokumentu poświadczającego wykształcenie min. średnie / bez matury /

Krzysztof Englander / tel 503 333 195 /